גדילה צמיחה ותהליך שיתוף אישי

logo placeholder

גדילה צמיחה ותהליך שיתוף אישי חזרה למאמרים גדילה, צמיחה – תהליך, שיתוף אישי – תהליכי גדילה, כולנו עוברים אותם בכל שלב בחיים. בזמנים אלו של החיים אני מרגיש את זה עוד יותר. הגדילה מביאה עימה פרידה מהישן, לשחרר את הסיפור, כאב, בחירה דרך אילו משפקיים לראות הפעם, כיצד לקבל ולהטמיע את תהליכי הקשב שלי, שמחות, […]